Vad är guldplätering?

Guldplätering, även känt som guld-elektroplätering, är en process där ett tunt lager av guld appliceras på ytan av en annan metallföremål eller substrat genom elektrokemiska medel. Denna process används för att förbättra föremålets utseende, skydda det från korrosion, förbättra dess elektriska ledningsförmåga eller uppnå en guldliknande yta utan att använda massivt guld.

Här är en grundläggande översikt över guldpläteringsprocessen: 1. Rengöring: Substratet eller basmetallen rengörs noggrant för att avlägsna eventuella föroreningar, såsom oljor, smuts eller oxider, från dess yta. Detta steg är avgörande för att säkerställa korrekt vidhäftning av guldlagret.

 2. Förberedelse: I vissa fall kan substratet genomgå ytterligare förberedelsesteg, såsom etsning eller aktivering, för att göra ytan mer mottaglig för guldplätering.

 3. Pläteringsbad: Substratet sänks ned i ett pläteringsbad eller en lösning som innehåller guldjoner. Pläteringsbadet innehåller också en elektrod av rent guld, och en elektrisk ström appliceras för att underlätta överföringen av guldjoner till substratet.

 4. Elektroplätering: Detta är den vanligaste metoden för guldplätering. Under elektroplätering fungerar substratet som katod (negativ elektrod), och guld-elektroden fungerar som anod (positiv elektrod). När den elektriska strömmen passerar genom lösningen reduceras guldjonerna vid substratets yta och bildar ett tunt, vidhäftande lager av guld.

 5. Sköljning och Torkning: Efter guldpläteringsprocessen sköljs föremålet noggrant för att ta bort eventuell överskott av pläteringslösning, och det torkas sedan.

 6. Ytbehandling: Beroende på den specifika tillämpningen och önskat utseende kan ytterligare efterbehandlingssteg, såsom polering eller polering, utföras för att uppnå önskad ytfinish och glans.


Guldplätering kan tjäna olika syften, inklusive: 1. Förbättrad Estetik: Guldplätering används ofta för att förhöja föremåls visuella attraktionskraft, vilket ger dem en blank, lyxig utstrålning liknande massivt guld.

 2. Korrosionsskydd: Guldskiktet fungerar som en barriär mot korrosion och skyddar den underliggande metallen från miljöfaktorer som kan orsaka korrosion eller missfärgning.

 3. Förbättrad Elektrisk Ledningsförmåga: Guld är en utmärkt elektrisk ledare, så guldplätering kan förbättra den elektriska ledningsförmågan hos kontakter, anslutningar och andra komponenter som används inom elektronik.

 4. Biokompatibilitet: Guldpläterade medicinska enheter är biokompatibla och säkra att använda i människokroppen, vilket gör dem lämpliga för tillämpningar som tandvård och implantat.

 5. Minskad Friktion: Guldplätering kan minska friktion och slitage på rörliga delar, vilket gör det användbart i tillämpningar som involverar glidande eller roterande komponenter.


Det är viktigt att notera att tjockleken på guldskiktet vid guldplätering kan variera, och denna tjocklek påverkar hållbarheten och livslängden för guldpläteringen. Tjockare guldplätering är generellt mer hållbar men kan vara dyrare. Guldplätering erbjuder ett ekonomiskt sätt att uppnå det lyxiga utseendet på guld utan de kostnader som är förknippade med massiva guldföremål.

Äkta guld eller oäkta guldplätering?


Självklart, guldpläterad behöver inte nödvändigtvis innebära användning av äkta guld. Faktum är att det finns olika typer av guldplätering, där varierande material, inklusive metaller som inte är guld, används för att uppnå en guldfärgad yta. Här är mer information om detta aspekt:

Typer av Guldplätering: 1. Ren Guldplätering: Denna metod innebär att man använder rent guld för att skapa guldskiktet på föremålet. Det är den mest autentiska och värdefulla formen av guldplätering och erbjuder samma visuella egenskaper som massivt guld. Tjockleken på guldskiktet kan variera, och tjockare skikt är mer hållbara och dyrare.

 2. Guldlegeringsplätering: I många fall utförs guldplätering med användning av guldlegeringar, som är blandningar av guld med andra metaller såsom koppar eller silver. Den specifika legeringen som används kan påverka färgen, hållbarheten och kostnaden för den guldpläterade ytan. Till exempel kan tillsatsen av koppar till guld skapa en yta av roséguld, medan silver kan producera en vitare guldton.

 3. Guldpläterad eller Guldöverdrag: Föremål som är guldpläterade eller har ett guldöverdrag innebär att man applicerar ett tjockare lager guld jämfört med traditionell guldplätering. I dessa fall täcks en basmetall, ofta mässing eller äkta silver, med ett tjockare lager guld. Guldlagret är mekaniskt bundet till basmetallen, vilket gör det mer hållbart och långlivat än vanlig guldplätering.

 4. Guldvermeil: Guldvermeil innebär att man applicerar ett guldskikt över äkta silver. Guldlagret i vermeil är tjockare än vid vanlig guldplätering och kan ge en rik guldskimrande yta. Det är dock viktigt att notera att vermeil specifikt refererar till guldplätering över silver.


Fördelar med Icke-Äkta Guldplätering: 1. Kostnadseffektivt: Metoder för guldplätering som inte använder äkta guld är oftast mer kostnadseffektiva än att använda rent guld. Detta gör guldplätering mer prisvärt samtidigt som de ger önskad guldfärg.

 2. Variation: Användningen av guldlegeringar och andra metaller möjliggör ett brett spektrum av guldnyanser och ytor, från traditionellt gult guld till vitguld och roséguld i tex klockor. Denna variation ger klocktillverkare och användare fler alternativ för anpassning.

 3. Hållbarhet: Metoder för guldplätering som innefattar tjockare guldskikt eller mekanisk bindning, som guldpläterat eller guldöverdrag, kan vara ganska hållbara och motståndskraftiga mot slitage. De kan behålla sin yta under en längre tid.

 4. Mångsidighet: Guldplätering kan appliceras på olika material, inklusive rostfritt stål, mässing och silver, vilket gör det till ett mångsidigt alternativ för att anpassa guldliknande smycken, accessoarer och klockor .


Sammanfattningsvis erbjuder guldplätering ett mångsidigt och prisvärt sätt att uppnå en guldfärgad yta på metall, och det kräver inte alltid användning av äkta guld. Valet av pläteringsmetod och material beror på faktorer som budget, önskad utseende och hänsyn till hållbarhet, vilket möjliggör många alternativ för att skapa imponerande guldtonade tidmätare.
Senast uppdaterad tisdag 21 november 2023 kl. 14:52