Guld – En historisk investering

Människan har sedan urminnes tider hyst en stor beundran för den gyllene ädelmetallen. Guldet har genom sin skönhet och sällsynta förekomst värderats väldigt högt i alla kulturer som lyckats få det i sin ägo. Guld har genom historien använts för att skapa konst, smycken och dekorering. Samtidigt som guldet har använts som valuta och betalningsmedel för att underlätta handel. Idag är valutor inte längre kopplade till guld, men används ofta som en investering för att sprida risker mellan olika tillgångsklasser. Många olika historiska epoker och valutor har kommit och gått, men guldets värde har alltid bestått. Vilket medför en stor tillit och trygghet för investerare.

Guld i Egypten

Den egyptiska mytologin har gjort sig känd för att avguda den gyllene metallen. Det finns många historiska lämningar som är över 5 000 år gamla och helt belagda i guld. Det sägs också att den översta spetsen av pyramiderna var helt tillverkade av guld. Forntida egyptiska begravningsplatser var ofantligt vackra. Sarkofagen var konstnärligt dekorerad med guld, samt fylld med ovärderliga föremål av solid guld för att hedra den begravde. Många av dessa begravningsplatser blev plundrade på sina rikedomar genom tidens gång. Medan andra förblev oupptäckta väldigt länge och därefter säkert välbevarade på museum runt om i världen. Tutankhamun var en relativt okänd egyptisk kung vars begravningsplats upptäcktes 1922 av arkeologen Howard Carter. Trots sin relativt anonyma historia var Tutankhamuns grav full med sagolika skatter av solid guld, det är den mest välbevarade gravplatsen som upptäckts i Egypten. En hänförd Howard Carter gav uttryck till ett numer klassiskt citat när han blev den första människan att beträda graven på 3200 år, “Jag ser underbara ting”.

Guld i Grekland

Den grekiska civilisationen började med gruvdrift för ca 2500 år sedan. Grekerna sökte efter guld i medelhavsområdet och stora delar av Mellanöstern, och det finns efterlämningar av den grekiska gruvnäringen än idag. Grekerna upptäckte mycket guld under vattenytan, och trodde att guld var en kombination av vatten och solljus.

Romarrikets guld

Ungefär 500 år efter att grekerna började gräva efter guld hade Romarriket tagit makten omkring Medelhavet och utvecklat gruvnäringen ytterligare. Romarna utvecklade en mer sofistikerad ingenjörskonst som effektiviserade gruvnäringen genom användandet av: Romarna upptäckte att man kunde separera guld från slaggprodukter genom att smälta malmen och utvinna ett mer höggradigt guld. Det möjliggjorde att åter utforska övergivna gruvor som ansågs tomma med tidigare metoder.

Guld som valuta

Det sägs ofta att guld är den enda valutan i historien som har överlevt tidens gång och behållit sitt värde. Otaliga samhällen och valutor har uppstått, upplevt en storhetstid, för att sedan helt försvinna. Alla valutor som finns tillgängliga idag tappar hela tiden i värde och kommer någon gång att bli värdelösa, samt ersättas med en ny form av valuta. Förutom guld, som troligtvis kommer att fortsätta som en valutareserv med sin fantastiska förmåga att bevara värde. Dagens valutor frikopplade från guldpriset för att kunna utföra en mer flexibel penningpolitik. Guld och US dollar har ofta en konträr relation, där de ofta rör sig i motsatt riktning. Det finns en begränsad mängd guld i världen. Därmed så kan det inte råda inflation i guld likt vanliga pappersvalutor, där centralbanker kan öka penningmängden genom en expansiv penningpolitik. Likt andra naturtillgångar så påverkas guldpriset av utbud och efterfrågan. Till skillnad från andra naturtillgångar, så påverkas guldpriset mer av sparande och införskaffande än industriell konsumtion. Det som i sin tur påverkar införskaffandet av guld är den rådande politiska- eller ekonomiska situationen i världen.

Handla Guld

Guld kan handlas i olika former som är anpassade efter konsumentens förvaringsförmåga. En stor skillnad mellan att spela på casino och spekulera på guldpriset, är att ett casinospel har en fast struktur: Sedan vet man omgångens resultat. Spekulera på guldpris eller annan finansmarknad är helt annorlunda, eftersom det inte existerar någon struktur som tillhandahåller början eller slut. Det är snarare en evigt pågående organism som är i konstant förändring, där endast en subjektiv bedömning avgör vad som är början och slut. Det skapar helt andra förutsättningar där utfallet styrs av skicklighet snarare än förprogrammerad distribution av tur. Guld som investering idag Guld används ofta för att diversifiera en portfolio och balansera riskexponering mellan olika investeringar. Guldpriset används ofta som en barometer över den politiska och ekonomiska situationen i världen. En välbalanserad portfolio brukar anses innehålla en liten del med guld för att bryta korrelationen mellan tillgångsklasser och sprida risk. Det ska dock tillägas, att guld som enskild investering stundtals är mycket volatil, och kan resultera i kraftfulla svängningar i en portfolio. Centralbanker runt om i världen innehar vanligtvis en viss mängd guld som varierar över tid. Att följa centralbankernas guldhandel kan ses som en indikation hur de tolkar den rådande ekonomiska situationen. Guld är ofta en tillflyktsort för oroligt kapital som söker en alternativ investering. Guld brukar öka i värde under oroliga tider, och minska i värde när det ekonomiska och politiska förtroendet är stort och finansiell riskaptit ökar inom andra tillgångsklasser.