Silver och silverpriset idag

Silver är ett grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller, och är en av de fem första ädelmetallerna som upptäcktes och började att användas av människan. Silver handlas på råvarumarknaden och priset på silver i förhållande till guld är relativt lågt.

Silver.nu - silverprisets utveckling

Aktuellt silverpris

Dagens silverpris är 29.22, vilket blir 312.66 kr / OZT (Troy Ounce).
Silverpriset per gram blir: 10.05 kr
För ett kilo (KG) silver blir då priset 10052.25 kr / kg

Priserna uppdaterades 2024-07-23. Angiven dollarkurs för tiden är 10.7 SEK per USD.

Silvertackor
Bilden visar stora silvertackor som väger flera kilo styck

Användningsområden för silver

Silver är en relativt mjuk metall och har ett brett användningsområde vilket gör den till en av världens mest populära metaller. Det mjuka och formbara grundämnet gör silvret till ett perfekt material vid smycketillverkning, och används även vid tillverkning av mynt, medaljer och bestick.

Den renaste silverkvalitén vid smycketillverkning kallas sterlingsilver, och för att uppfylla kraven för att bära epitetet måste 92.5% bestå av rent silver. Den allmänna gränsen för silver i enligt internationell standard är 83% renhet.

Förr i tiden var silver även vanligt förekommande inom fotoindustrin. Under 1990-talet användes hela 44% av all världens silver inom foto-branschen, men efter att digitalkamerorna blev allt mer populära svalnade branschens intresse för ädelmetallen.

Det har på senare år skett en tydlig ökning när det kommer till efterfrågan av silver för industriella tillämpningar. Silver är det material med högst elektrisk ledningsförmåga, och används därför ofta i elektriska kontakter, lödning, bil-katalysatorer och högkapacitetsbatterier.

På senare år har även modeindustrin tagit vara på det värdefulla ämnet. Bland annat återfinns silver i klädesplagg för att reglera kroppsvärmen och för att förhindra lukt i skor och sportutrustning.

Silver som betalmedel

Silver har används som betalmedel sedan vikingatiden och brukade även användas i svenska mynt. Detta upphörde dock när värdet på silver ökade så pass mycket att ett silvermynt blev mer värt än dess nominella värde, vilket resulterade i att Sverige bytte ut silvret till de kopparmynt som används än idag.

I dessa finansiellt osäkra tider har det blivit allt mer populärt att använda sig utav silver som en alternativ valuta. Under tider av valuta-devalvering och kommande lågkonjunktur väljer allt fler handlare att investera i silver för er mer pålitlig värdehållning.

Vad påverkar silverpriset?

Flertalet faktorer spelar in när det kommer till spotpriset på silver, då det är en volatil handelsvara som reagerar på både industriell och ekonomisk data. Följande faktorer är de drivkrafter som påverkar silverpriset allra mest.

Utbud och efterfrågan

Precis som i all handel så är utbud och efterfrågan det som styr silverpriset allra mest. Efterfrågan för silver är relativt stabil, och då silvret används inom så pass många olika branscher är det högst sannolikt att efterfrågan kommer att vara oförändrad inom en överskådlig framtid.

Industriexperter förväntar sig dock att utbudet för silver kommer att minska de närmaste åren, på grund av förhöjda gruvkostnader och minskad produktion. Detta kan resultera i att priset på silver går upp, då utbudet minskar i relation till efterfrågan.

Silverskrot

Mängden av silverskrot kan också ha påverkan på silverpriset. Under tider när stora mängder silverskrot varit i rörelse på marknaden har silverpriset historiskt sett sjunkit. Exempel på silverskrot är smycken och silvervaror, men även filmrullar från gamla filmkameror.

Industriell efterfrågan

Efterfrågan på silver från de olika industrierna kan ha stor inverkan på priset. I många branscher har rostfritt stål ersatt silvret, som i t.ex bestick och mynt. Fotobranschen är ett annat exempel på en industri som övergett silvret, samtidigt som vattenrening-, kretskort och sol-branschen fortsätter att använda sig utav de unika egenskaperna i råmetallen.

Guldpriset

Historiskt sett har guldpriset haft ett starkt förhållande med silverpriset. Många handlare är därför uppmärksamma på guldpriset för att avgöra framtida svängningar i silverpriset, och använder det som en signal för att sälja eller köpa silver.

Vill ni se priset på silver och dess utveckling så har ni kommit helt rätt. Handel i silver görs oftast i certifikatform. Då man inte handlar med fysiskt silver utan i form av finansiella instrument, där man kan exponera sig mot silver och silverpriset samt ta position för uppgång eller nedgång i silverpriset.