Guld som inflationsskydd

Guld har använts som inflationsskydd så länge som det har funnits pengar eftersom guldpriset inte sätts av någon centralbank eller annan myndighet. Istället är det tillgång och efterfrågan som sätter guldets värde. Till skillnad mot många andra investeringsobjekt så har guld haft ett jämnt värde över tid vilket gör att många väljer att investera i guld för att få ett inflationsskydd på sitt kapital.

Vad är inflation

En inflation innebär att pengar förlorar i värde så att man har mindre köpkraft. När priserna rent generellt stiger för varor och tjänster så är det inflation. De faktorer som kan framkalla en inflation är exempelvis då efterfrågan på varor överstiger tillgången. Då ökar priserna för varorna vilket gör att pengarna minskar i värde. Om det råder oljebrist stiger priserna för olja vilket leder till att produktionskostnader ökar och därmed stiger priserna rent generellt för varor. Detta leder slutligen till att pengarna har mindre köpkraft. En annan orsak till inflation är då centralbanker trycker upp stora mängder med pengar vilket leder till att pengarnas värde minskar och därmed blir det inflation.

Använda guld som inflationsskydd

För att skydda sitt kapital mot inflation väljer många att investera i guld som har ett värde som står sig bra under dåliga tider och lockar köpare. Men även guld kan drabbas av inflation om exempelvis tillgången på guld är mycket hög så sjunker guldpriset medan då tillgången på guld är låg så ökar guldets värde. Det innebär att när personer vill skydda sitt kapital mot en inflation så ökar inköpen av guld samtidigt som det leder till att tillgången på guld minskar, vilket driver upp guldets värde. Därför anser många att guld är ett bra inflationsskydd för att det över tid behåller sitt värde, till skillnad mot pengar.

Kryptovaluta som inflationsskydd

Under exempelvis Corona-epidemin så har guldets värde först stärkts men sedan haft en svajig tillvaro vilket har gjort att många har valt att investera i kryptovaluta som inflationsskydd istället. Kryptovaluta har flera fördelar jämfört med guld som bland annat att valutan kan användas för att handla med, till skillnad mot guld som först behöver bytas in mot kontanter.