På vilka sätt kan man handla guld

Att investera i guld är populärt då det är en investeringsform som ofta kräver andra former av analyser och bedömningar än då man köper aktier i ett företag. Guld kan man investera i på flera olika sätt. En del väljer att köpa fysiskt guld, så att de kan ta på sin investering, vilket man dels kan köpa i butik men också få hemskickat. Man kan också köpa fysiskt guld hos vissa guldbolag som sedan förvarar guldet åt en i sitt bankvalv, vilket kan vara säkrare än att förvara guldet hemma. Mest populärt är dock att köpa guld online vilket egentligen innebär att man inte köper fysiskt guld utan istället investerar i om guldpriset ska gå upp eller ned.

Att investera i guld online

Online kan man köpa guldcertifikat, andelar eller så kallade terminer. Då skapar man ett konto hos en tradingplattform för guld på nätet så att man sedan kan köpa andelar i guld. Guldet finns fysiskt hos företaget men den som investerar köper en andel i guldinnehavet, istället för att köpa fysiskt guld. Man kan sedan välja att sälja sina andelar då guldpriset går upp eller köpa fler andelar då priset går ned. När man investerar i guld kan man antingen göra det på kort sikt, då man tror att vissa händelser kommer att påverka priset, eller på lång sikt, vilket gör att man kommer få uppleva att priset går upp och ned över tid.

Vad påverkar guldpriset

Att köpa guld är en av de säkraste investeringar man kan göra eftersom guld anses vara ett bra långsiktigt skydd mot inflation till skillnad mot fiatvalutor, guld är också en bra hedge mot börskrascher där annars aktier påverkas i stort av makrotrender och enskilda företagshändelser. Istället påverkas guldpriset av större händelser i världen som leder till att tillgången till guld blir begränsad, så priset går upp, eller tvärtom mycket stor, vilket får priset att gå ned. Exempel på när tillgången på guld ökar är om ett land säljer delar av sin guldreserv. Ett exempel på när tillgången blir begränsat är när det händer saker i världen som att det utbryter ett krig, en pandemi eller finanskrascher. Detta får folk att spara sina tillgångar genom att köpa guld, vilket anses säkrare än att spara i pengar, som när som helst kan tappa i värde. Över tid så är guld alltid en bra investering då priset alltid, på ett eller annat sätt, återgår till det pris man har betalat för guldet.

Guld jämfört med andra råvaror

Silver är troligen den råvara som oftast jämförs med guld. Man kan säga att guld framför allt är ett sätt att förvara pengar, i form av en säker tillflyktsort eller som riskspridning. Samtidigt så används guld framför allt som smycke. Silver däremot är avsevärt mer beroende av konjunkturen. Aktörerna på silvermarknaden inkluderar gruvindustrin, el- och elektronikföretag, bilindustrin och tillverkare av utrustning för solenergi för att nämna några. Generellt kan sägas att volatiliteten och efterfrågan för silver brukar variera avsevärt mer än för guld. När det kommer till olja, som är en helt annan typ av råvara, så är framför allt konjunkturen, oroligheter i världen och nyheter från OPEC några av de faktorer som kan sätta oljepriset i gungning. De senaste åren så har användning av olja ändrats en hel del, inte minst efter att allt fler bilar inte längre använder bensin. Troligen så kommer användningen för guld och silver förändras avsevärt mindre, i alla fall jämfört med oljan.